KTS Nguyễn Tuấn Anh: Sáng tạo như một bản năng sống của KTS

Đó là chia sẻ của KTS Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc thiết kế ATEK Architects, người đang theo đuổi việc thiết lập những không gian sáng tạo dành cho cộng đồng kiến trúc, ở đó các KTS là những nhân tố sáng tạo trong một môi trường hợp tác, tương tác đa dạng, nhằm tìm đến những giá trị mới mẻ, đồng thời tạo ra những quan hệ mới giữa thực hành sáng tạo, kinh doanh và cộng đồng.

KTS Nguyễn Tuấn Anh: Mỗi KTS đều có những không gian sáng tạo cá nhân, hoặc tại các văn phòng kiến trúc, nơi nhiều anh chị em đồng nghiệp cùng nỗ lực tìm kiếm những sản phẩm sáng tạo mới, trong mối quan hệ và phương pháp tổ chức có tính truyền thống. Với lối sống hiện đại, con người có xu hướng dành nhiều thời gian hơn tại các không gian công cộng nơi tập hợp nhiều người và hoạt động cùng đan xen tương tác theo hướng tự do ít ràng buộc. Các không gian như vậy được gọi là không gian sáng tạo – Bởi sự mới mẻ trong phương thức tổ chức, và sự vận động, biến đổi diễn ra liên tục, trong đó, sự hợp tác và chia sẻ là nền tảng, sự đa dạng đa chiều được ủng hộ, những ý tưởng mới luôn được nuôi dưỡng, được kiểm định, công nhận và thúc đẩy thực hiện bởi cả một cộng đồng.

Tại các không gian sáng tạo này, các KTS cùng các hoạt động được tạo ra một cách tự nhiên mỗi ngày, sáng tạo – sáng kiến hình thành dựa trên thực tế hiện hữu, không theo một lối mòn hay khuôn phép mà qua các trải nghiệm. Trong một không gian hữu hạn với các mối quan hệ tin cậy, dựa trên những giá trị tích cực, các KTS tìm thấy sứ mệnh của mình trong việc hợp tác cùng cộng đồng, tạo ra các sản phẩm kiến trúc có chất lượng, thể hiện trách nhiệm với xã hội, thu được những lợi ích chính đáng và được tôn trọng.

Phóng viên (P/V): Theo góc nhìn của một KTS, anh nhìn nhận thế nào về vai trò các không gian sáng tạo với xã hội?

KTS Nguyễn Tuấn Anh: Tôi cho rằng bản chất của cuộc sống là sự sáng tạo liên tục, bản năng của con người là luôn vận động theo chiều hướng đi tìm cái mới. Việc hình thành những không gian sống và làm việc sáng tạo thay thế những cái cũ không còn phù hợp là quy luật tất yếu. Các không gian sáng tạo có vai trò là các trung tâm phân tán trong xã hội có năng lực tập hợp dữ liệu – thông tin, tương tác và phát triển tri thức, thúc đẩy các sáng tạo xuất hiện một cách tự nhiên. Các không gian sáng tạo còn có vai trò như một phương thức hợp tác mới phù hợp, tập hợp hiệu quả các cá nhân sáng tạo trong những cộng đồng, cùng tham gia vào các nguồn lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

P/V: Như anh nói, con đường dẫn tới “thành Roma” sẽ từ con người sáng tạo, đến cộng đồng sáng tạo, không gian sáng tạo đến TP sáng tạo. Vậy theo anh, mô hình nào sẽ thúc đẩy hành trình này hoạt động hiệu quả hơn?

KTS Nguyễn Tuấn Anh: Trên thực tế Việt Nam, chúng ta cần có một lộ trình dài hạn để sự sáng tạo hiện hữu bền vững trong cuộc sống và là động lực cho các ngành công nghiệp sáng tạo. Khởi đầu, cần ưu tiên việc thiết lập và tạo điều kiện để các cộng đồng sáng tạo được hình thành ngay trong chính các lĩnh vực sáng tạo. Mỗi cộng đồng sáng tạo tập hợp những con người có những điểm chung và hoạt động phụ thuộc vào bối cảnh, vấn đề mà chính họ đối diện. Lợi thế của một cộng đồng trong việc tìm ra một hướng đi có giá trị, dựa trên góc nhìn đa chiều của nhiều cá nhân, của một nguồn lực lớn đến từ nhiều đóng góp nhỏ, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Vì sáng tạo là thứ không thể tiên lượng trước và không thể ngăn cản, nên chúng ta cần khơi và tháo bỏ các rào cản để các cộng đồng sáng tạo được tập hợp lan tỏa, nuôi dưỡng sự tích cực, tạo nên một thành phố giàu sức sáng tạo và cá tính… khi đó giá trị thu lại được cho thành phố và những con người trên đó cả những giá trị to lớn về vật chất và tinh thần.

P/V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! Chúc anh và các cộng sự tiếp tục thành công trong việc xây dựng những không gian sáng tạo cho cộng đồng KTS!

Trúc Linh (thực hiện)

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 09-2019)