Ra mắt sách “Kiến trúc Đình làng Việt qua tư liệu viện bảo tồn di tích”

Đình làng Việt từ lâu đã là đối tượng nghiên cứu và đã có không ít nghiên cứu, sách viết về loại hình di tích này. Tuy nhiên, cuốn “Kiến trúc đình làng Việt qua tư liệu viện Bảo tồn di tích, tập 1” đã được thể hiện theo một hướng hoàn toàn khác. Đây không chỉ là một cuốn sách ảnh mà còn bao gồm cả bản vẽ và bài viết khảo cứu về 15 ngôi đình làng tiêu biểu ở miền Bắc.

Về mặt tư liệu, các ảnh chụp, bản vẽ, bài khảo cứu (khoảng 2.000 chữ) cung cấp cho độc giả những thông tin cụ thể, trực quan, đáng tin cậy về mặt khoa học.

Đây là những tư liệu lần đầu tiên được công bố và đáng tiếc thay: Có không ít bộ phận kiến trúc và điêu khắc trang trí của các ngôi đình này hiện đã không còn trên thực tế, chỉ còn được lưu trữ trong hồ sơ/sách này.

Về mặt khảo cứu, lịch sử – kiến trúc –điêu khắc trang trí của các di tích chọn giới thiệu được tổng thuật một cách khá đầy đủ, cùng với nhiều kiến giải, nhìn nhận mới dựa trên những nghiên cứu, phát hiện gần đây.

Đây là ấn phẩm đầu tiên trong series sách giới thiệu về kết quả nghiên cứu trong nhiều chục năm qua của Viện Bảo tồn Di tích (tiền thân là Xưởng Phục chế, Trung tâm Thiết kế và Tu bổ di tích… – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Các đình làng Việt tiêu biểu khác khắp Bắc – Trung – Nam sẽ tiếp tục được giới thiệu trong các tập tiếp theo. Các ấn phẩm tương tự về các loại hình di tích kiến trúc khác như chùa, đền (kể cả đền-tháp Champa), miếu… trong tương lai gần cũng sẽ lần lượt ra mắt bạn đọc.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 07/2017)