Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo BIM – Mô hình quản lý thông tin xây dựng – Buiding Information Modeling

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là cơ sở đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành Xây dựng ở trình độ Đại học và trên Đại học .Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước.

Lễ ký kết hợp tác với IBIM để tổ chức đào tạo , nghiên cứu , ứng dụng mô hình thông tin công trình ( BIM) do thầy Lê Anh Dũng , phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với ông Phạm Đức Duy , Phó giám đốc IBIM ngày 30/6/2020

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngành Xây dựng Kiến trúc Việt Nam với thế giới , BIM – Mô hình quản lý thông tin xây dựng –( Buiding Information Modeling) đã trở thành công cụ không thể thiếu trong chuỗi hoạt động từ tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý Dự án đến vận hành khai thác và quản lý tài sản trong suốt vòng đời của các dự án xây dựng , đặc biệt là các dự án có quy mô lớn , tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Nắm bắt được xu thế tất yếu này, thầy trò trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã sớm tiếp cận các kỹ thuật công nghệ mới trong quá trình nghiên cứu, học tập, giảng dạy và thực hành. BGH Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã quyết định đưa nội dung BIM vào trong quá trình giảng dạy cho các hệ đào tạo của Nhà trường, vừa thực hiện sứ mệnh mà ban chỉ đạo giao, vừa giúp sinh viên có thêm kiến thức về BIM, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, và nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực về BIM ngày càng cao ở trong và ngoài nước.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây Dựng thành lập tại Quyết định 203/QĐ-BXD ngày 21/3/2017, nằm trong tiến trình thực hiện “Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt. Ngày 30/6/2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với IBIM để tổ chức đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng mô hình thông tin công trình ( BIM). Ngay sau lễ ký kết là tiến hành khóa đào tạo đầu tiên và cũng là khai trương BIMLAB đặt tại trường.

Thầy trò trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các chuyên gia thực hành không gian thực tế ảo tại BIMLAB

Với những thế mạnh hiện thế mạnh hiện có, Đại học Kiến trúc Hà Nội tin tưởng sẽ triển khai thành công Thỏa thuận hợp tác này, thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “Đào tạo – Nghiên cứu – Phục vụ sản xuất”.

Trần Minh Ngọc – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc