Phương án AA181 – Giải Nhất đối tượng Chuyên nghiệp Hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo

Thông tin phương án

  1. Tác giả: Liên danh: Công ty CTCP Tư vấn đầu tư và kiến trúc AVANT + Công ty TNHH Arb Vietnam
  2. Mã số bình chọn: AA181
  3. Giải thưởng: Giải Nhất hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo
  4. Đối tượng dự thi: Chuyên nghiệp
  5. Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội

Xem toàn bài dự thi:

Thuyết minh phương án:

Thiết kế đề xuất thay đổi cách tổ chức không gian phụ trợ – hành lang, kỹ thuật phụ trợ ở văn phòng truyền thống thành một tuyến đường dạo (pathway) “chảy” trong lòng công trình, đưa các hoạt động công cộng vào không gian mở tầng 1 và tầng hầm 1 len lỏi vào các tầng lên đến vườn cộng đồng trên mái.

Tuyến pathway là một dòng sông, các làng ven sông là các chủ thể kinh tế khác nhau trong tòa nhà. Dòng sông mang phù sa nuôi dưỡng các làng ven sông. Là huyết mạch giao thông, nơi tổ chức các hoạt động công cộng, là không gian lễ hội, văn hóa giao lưu, tương tác lẫn nhau.

Tuyến pathway này không chỉ là một con đường nơi con người chỉ đi qua không có tương tác mà chứa đựng các điểm dừng – nơi các hoạt động, sự tương tác, kết nối, chia sẻ diễn ra. Đó là Sân khấu cho những khởi phát Sáng tạo. Tuyến pathway cũng như là hành lang của “Trường học Athens” nơi trao đổi Ý tưởng của những bộ óc triết gia vĩ đại nhất. Còn các “điểm dừng” được thiết kế như Sân khấu ở các Amphitheater kinh điển của Hy Lạp.

Xem toàn bộ các phương án đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-cuoc-thi-thiet-ke-khong-gian-sang-tao-ha-noi.html

Ban tổ chức cuộc thi