Phương án KA156 – Giải Bình chọn đối tượng Chuyên nghiệp hạng mục Tổ chức KGST trên cơ sở khai thác công trình công nghiệp trong đô thị

Thông tin phương án

  1. Tác giả: Phạm Trung Hiếu – Nguyễn Đăng Hải; Vũ Văn Thiệu; Trần Trung Ngạn; Đào Phương Linh; Lê Vũ Minh Đức; Phùng Huy Việt; Lê Ngọc Hưng; Trịnh Xuân Khôi
  2. Mã số bình chọn: KA156
  3. Giải thưởng: Giải Bình chọn hạng mục Tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình công nghiệp trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng
  4. Đối tượng: Chuyên nghiệp
  5. Cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội

Xem toàn bài dự thi:

Thuyết minh phương án:

Lấy bối cảnh Nhà máy xe lửa Gia Lâm, phương án được đề xuất khai thác tiềm năng phát triển hệ thống giao thông công cộng mà Hà Nội đang triển khai kết hợp tận dụng khả năng đầu tư mô hình TOD đem lại, đưa ra một tầm nhìn quy hoạch cho khu vực Nhà máy Xe lửa Gia Lâm trong tương lai dựa trên việc vi chỉnh bản quy hoạch công trình TOD của dự án nghiên cứu phát triển Đường sắt Đô thị gắn kết với phát triển đô thị ở Hà Nội/ JICA & HPC. Kết hợp với đồ án quy hoạch 1/2000 phân khu đô thị N10 đã được phê duyệt định hướng xây dựng công trình bảo tàng và công trình Văn hóa – Sáng tạo Cộng đồng như một giải pháp tối ưu hóa hai hướng nghiên cứu trên.

Đối với di sản công nghiệp đô thị – nhà máy xe lửa Gia Lâm, đồ án bảo tồn một phần và cải tạo thích ứng phục vụ cho một nhu cầu mới của xa hội – xây dựng nền công nghiệp văn hóa – sáng tạo.

Từ những quan điểm đó, giải pháp thiết kế đối với Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được cụ thể hóa thành các thành phần chính trong quy hoạch:

  • Hạ tầng kỹ thuật giao thông công cộng
  • Không gian Văn hóa – Sáng tạo cộng đồng
  • Đất dự trữ phát triển

Xem toàn bộ các phương án đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-cuoc-thi-thiet-ke-khong-gian-sang-tao-ha-noi.html

Ban tổ chức cuộc thi