Phương án PA201 – Giải Hội đồng đối tượng Chuyên nghiệp hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống

Thông tin phương án

  • Tác giả: Phạm Thị Anh
  • Mã số bình chọn: PA201
  • Giải thưởng: Giải Hội đồng hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống
  • Đối tượng: Chuyên nghiệp
  • Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội

Xem toàn bộ phương án:

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 25km về phía Tây. Làng Phú Vinh được hình thành từ năm 1700, với tên gọi ban đầu là làng Phú Hoa Trang (Trời phú cho dân có bàn tay lụa), vì người dân nơi đây có bàn tay khéo léo, điệu nghệ, giỏi đan lát mây tre. Dần dần, mây tre đan đã phát triển trở thành nghề truyền thống của làng Phú Vinh.

Ý tưởng

Cộng đồng cùng sáng tạo dựa trên khai thác văn hóa nghề mây tre đan truyền thống, văn hóa nghề nông và di sản làng truyền thống.

Xem toàn bộ các phương án đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-cuoc-thi-thiet-ke-khong-gian-sang-tao-ha-noi.html

Ban tổ chức cuộc thi