TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội đồng giám khảo: “Cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo, hứa hẹn kiến tạo nơi chốn giàu nhân văn”
Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo đang bước dần vào những chặng cuối. Nhằm khích lệ những ý…
GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – HĐGK Cuộc thi TK không gian sáng tạo Hà Nội: “Sáng tạo vẫn là tiêu chí của đô thị ở mọi thời đại”
Không gian sáng tạo có vai trò quan trọng nhất định đối với sự phát triển văn hóa nói riêng…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: HP282
Thông tin bình chọn Tác giả: Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư 282 Mã số bình chọn: HP282…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: KD123
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Kiên Tố; Hoàng Thế Vinh; Nguyễn Đức Thắng; Nguyễn Minh Anh; Nguyễn Thị…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: AU686
Thông tin bình chọn Tác giả:  Công ty CP Kiến trúc Lập Phương – CUBIC Mã số bình chọn: AU686…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: GL204
Thông tin bình chọn Tác giả: Lê Quốc Trí Mã số bình chọn: GL204 Hạng mục 2: Tổ chức không…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: TH143
Thông tin bình chọn Tác giả: Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: AP407
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Việt Anh Mã số bình chọn: AP407 Hạng mục 3: Bảo tồn và…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: PA201
Thông tin bình chọn Tác giả: Phạm Thị Anh Mã số bình chọn: PA201 Hạng mục 3: Bảo tồn và…
[Bình chọn – Không gian sáng tạo Hà Nội] – MS: NV129
Thông tin bình chọn Tác giả: Vương Công Nam Mã số bình chọn: NV129 Hạng mục 3: Bảo tồn và…