Phát động cuộc thi Kiến trúc nhà ở Chung cư cho người thu nhập thấp

I.    Mục đích của cuộc thi:
– Nhằm góp phần thực hiện Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Góp phần phát triển nhà ở nói chung và nhà ở cho người có thu nhập thấp nói riêng ở các đô thị nước ta trong thời kỳ mới.
– Phát huy kinh nghiệm và khả năng của các kiến trúc sư, kỹ sư, các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực thiết kế nhà ở và tạo ra một hoạt động nghề nghiệp mang ý nghĩa xã hội, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
– Chọn ra các mẫu nhà ở phản ánh được xu thế, nhu cầu và điều kiện sống của số người dân có thu nhập thấp ở đô thị để đề xuất áp dụng vào thực tiễn.
Được sự bảo trợ và ủng hộ của Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cùng phối hợp tổ chức cuộc thi Kiến trúc Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, cụ thể như sau:
 

II.    Nội dung yêu cầu:
1- Phạm vi cuộc thi:  thi tuyển rộng rãi, phạm vi trong nước.
2- Đối tượng dự thi: tất cả các kiến trúc sư, kỹ sư, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
3- Có thể tham gia thi một (1) trong hai (2), hoặc cả hai trường hợp sau:
a.    Trường hợp 1: Đề xuất mới mẫu nhà chung cư không khống chế số tầng, diện tích sàn mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2, tối đa không quá 70 m2.
b.    Trường hợp 2: Cải tạo mẫu thiết kế đã được xây dựng (cung cấp trên kienviet.net) đối với các doanh nghiệp có dự án nhà chung cư căn hộ cao cấp diện tích lớn có nhu cầu chuyển đổi thành nhà chung cư căn hộ diện tích nhỏ hơn, nhằm tăng thêm số lượng căn hộ ở mỗi tầng cũng như toàn nhà một cách tích cực, hợp lý và sử dụng hiệu quả…
c.    Điều kiện:
–    Số căn hộ có diện tích nhỏ hơn 30 m2 không vượt quá 15% tổng số căn hộ.
–    Hệ số sử dụng (diện tích sử dụng/diện tích sàn) cho các loại nhà từ 0,7-0,8.
–    Mẫu thiết kế gồm: mẫu các loại căn hộ, mẫu tầng điển hình (tổ hợp các căn hộ), mẫu nhà (bố trí theo nhóm hoặc cụm).
–    Ưu tiên giải pháp công nghiệp hóa xây dựng.
–    Phản ánh điều kiện tự nhiên, văn hóa và tập quán sinh hoạt…  
4-    Có thể tự chọn bất kỳ đô thị nào trong nước để đề xuất phương án thiết kế.  
Phương án thiết kế phải nêu rõ nơi áp dụng, đặc điểm và quy mô công trình. Mẫu nhà, mẫu căn hộ, giải pháp kết cấu, vật liệu và dự kiến giá thành.
5-    Tiêu chuẩn thiết kế là của Việt Nam, nếu khác phải nêu rõ lý do áp dụng.
6-    Hồ sơ dự thi gồm:
a.     Các bản vẽ trình bày trong 02 bản A1 nằm ngang, gồm: mặt bằng tổng thể và mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh công trình. Các căn hộ mẫu, nhà mẫu và các chỉ số kèm theo.
     Tỷ lệ bản vẽ mặt bằng tầng điển hình là 1/100, còn lại tùy chọn.
b.    Đề ký hiệu phía trên bên phải mỗi bản vẽ (và các tài liệu hồ sơ dự thi) gồm 2 chữ cái (tiếng Việt) và 3 con số tùy chọn cao 1cm.
c.     Bản thuyết minh phương án + Tên tác giả và địa chỉ liên hệ ghi trong phong bì dán kín.
d.    01 đĩa CD ghi lại toàn bộ phương án để tiện cho công tác xuất bản.
e.    Số lượng phương án dự thi: tối đa 03 phương án cho mỗi đơn vị, cá nhân.
7-    Đây là cuộc thi tuyển chọn mẫu thiết kế mới (với Trường hợp 1), do vậy những mẫu thiết kế đã được công bố sẽ không được gửi tham gia cuộc thi này.

III.     Tổ chức thực hiện:
a.    Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS Bộ Xây dựng cùng tổ chức cuộc thi và phát động thi trong phạm vi toàn quốc.
b.    Đăng ký tham gia thi theo mẫu. Nhận mẫu đăng ký và bản vẽ (Trường hợp 2) trên kienviet.net sau đó gửi bản đăng ký về Ban tổ chức cuộc thi.
c.    Nơi nhận (đăng ký và hồ sơ dự thi):  Văn phòng Hội Kiến trúc sư VN.
Địa chỉ: số 23- Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. ĐT: 04.39360755, (hoặc 0904240240).

IV.    Giải thưởng và quyền tác giả:
a. Giải thưởng gồm: 02 Giải A: 50triệu đồng/giải; 02 Giải B: 30triệu đồng/giải; 03 Giải C: 15triệu đồng/giải và 05 Giải K.khích: 07triệu đồng/giải.
     Đối với phương án đoạt giải thuộc Trường hợp 2 còn có thêm giải của Nhà đầu tư (doanh nghiệp có dự án liên quan).
b.    Quyền tác giả của phương án thi được bảo đảm theo quy định hiện hành. Các hồ sơ dự thi thuộc quyền sở hữu của Ban Tổ chức cuộc thi.

V.    Thời gian thực hiện:
1.    Phát động cuộc thi: ngày 25/02/2013.
2.    Thực hiện phương án (làm bài thi): từ ngày 26/02 đến 10/4/2013.
3.    Nộp phương án thi: chậm nhất đến 16g00 ngày 10/4/2013.
4.    Chấm chọn phương án: từ ngày 11/4 đến 20/4/2013.
5.    Trưng bày, công bố kết quả và trao giải tại Triển lãm Kiến trúc Việt Nam – dự kiến tổ chức ngày 25/4/2013 tại Cung Hữu nghị Hà Nội.
        
Đây là một cuộc thi có ý nghĩa lớn trong việc tham gia vào chủ trương của Chính phủ và vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp đang được chú ý ở các độ thị nước ta. Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài nhiệt tình tham gia.
                                     
 BAN TỔ CHỨC