Trường PTTH dân tộc nội trú sông Hinh – Phú Yên – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Trường PTTH dân tộc nội trú sông Hinh – Phú Yên
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Nguyễn Lê Phương Uyên
  4. GVHD: Ths Tạ Kim Sơn
  5. Trường: ĐH Xây dựng miền Trung

Trường PTTH dân tộc nội trú sông Hinh hướng đến phát triển hệ thống trường lớp toàn diện, sớm đưa giáo dục về đúng vị trí trong công cuộc cải cách xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội từng bước thực hiện chương trình, hoàn thiện hệ thống trường lớp theo quy hoạch chung, khắc phục dần tình trạng thiếu lớp, nhà xuống cấp và bán kính quá lớn, đáp ứng chương trình học cả ngày.

Tổ hợp bố cục mặt bằng dạng hỗn hợp là dùng giải pháp hợp khối với các bộ phận chức năng sử dụng gắn bó chặt chẽ và thường xuyên, kết hợp với giải pháp phân tán với khối chức năng có tính độc lập tương đối hoặc quan hệ không thường xuyên với các khối khác .

Trường học được phân khu thành ba khu chức năng chính, khối lớp học được bố trí tập trung tách riêng với hệ thống sân bãi, cây xanh. Giải pháp tạo thành một cụm tập trung để có lợi về mặt di chuyển, quản lý và tiết kiệm.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc