Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2011 – 2016 bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành kiến trúc cho các sinh viên khóa 2011 – 2016, do khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh vừa diễn ra trong hai ngày 29-30/7.

TS.KTS Lê Văn Thương – Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh trực tiếp đến tham dự tại các hội đồng để động viên, khích lệ và chúc các sinh viên bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp.

Kết quả, sinh viên Nguyễn Bình Vĩnh Đức đạt điểm bảo vệ tốt nghiệp cao nhất với đồ án “Nhà máy chế biến lúa sạch Vọng Đông” (8.91 điểm); sinh viên Trần Thị Thanh Tâm đạt điểm cao thứ hai với đồ án “Làng trẻ em Hy vọng” (8.86 điểm).

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoa Kiến trúc – trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra trong hai ngày 29-30/7.

B0810-tckt-01

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoa Kiến trúc Khóa 2011-2016 có tổng cộng 225 sinh viên nghiên cứu và bảo vệ tại 7 Hội đồng. Chủ tịch các hội đồng bao gồm các thầy, cô: PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh, ThS.KTS Văn Tấn Hoàng. ThS.KTS Hồ Đình Chiêu, ThS.KTS Lê Hồng Quang, ThS.KTS Nhan Quốc Trường, ThS. TS Dương Trọng Bình, TS.KTS Vũ Thị Hồng Hạnh.

Trong hai ngày làm việc, thầy cô ở các hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, đánh giá, chi tiết, kỹ lưỡng đối với từng đồ án mỗi sinh viên.

Chùm ảnh buổi bảo vệ đồ án Tốt nghiệp khoa Kiến trúc:

B0810-tckt-02

B0810-tckt-12

B0810-tckt-11

B0810-tckt-10

B0810-tckt-09

B0810-tckt-08

B0810-tckt-07

B0810-tckt-06

B0810-tckt-05

B0810-tckt-04

B0810-tckt-03

 Theo Kientrucvietnam