Đồ án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư Khóa 2009 – 2014: Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị Bắc Sông Cấm – TP Hải Phòng

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc ngành Quy hoạch K54 – 2009-2014
Đồ án: Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị Bắc Sông Cấm – TP Hải Phòng
GVHD: ThS Đặng Việt Dũng – Nguyễn Thị Mỹ Lệ
SVTH: Nguyễn Thùy Dương (54KD5)

1

1b

1c

1a