Không gian thân thiện và không gian công cộng
Sự thân thiện đến từ những điều bình thường giản dị, từ những cảm xúc bất ngờ, từ những sự…
Đi tìm “dáng riêng” của đô thị Tam Kỳ trong tương lai
Có những thành phố ta đến rồi đi không có ấn tượng gì, mỗi khi nhớ lại chỉ thấy mờ…