Hồ Hà Nội – Bản sắc đô thị
Hồ là địa hình đặc trưng của Hà Nội. Đây là phần không gian mở tự nhiên len lỏi, xen…
ZACHARYVIC ERNEST và nghệ thuật hòa vào cảnh quan đô thị
Tại điểm giao nhau giữa nghệ thuật và cảnh quan đô thị, Ernest ‘Zach’ Zacharevic đã truyền tải văn hóa…
Mời tham gia Chuyên đề “Kiến trúc hiện đại và bản sắc địa phương”
Xu hướng toàn cầu hóa và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở khắp nơi đã tạo ra một…
Không gian thân thiện và không gian công cộng
Sự thân thiện đến từ những điều bình thường giản dị, từ những cảm xúc bất ngờ, từ những sự…
Đi tìm “dáng riêng” của đô thị Tam Kỳ trong tương lai
Có những thành phố ta đến rồi đi không có ấn tượng gì, mỗi khi nhớ lại chỉ thấy mờ…