Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế
Ngày 18/5, ông Võ Lê Nhật – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết,…
Bảo tồn khí hậu, môi trường rừng và văn hóa trong định hướng phát triển TP Đà Lạt
Đối tượng cần bảo tồn Đồ án Quy hoạch chung TP Đà Lạt và Vùng phụ cận đến năm 2030,…
Tổng quan về công tác Bảo tồn cảnh quan Kiến trúc đô thị và những nỗ lực của Tp HCM hiện nay
Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP HCM đã và đang lưu giữ được nhiều công…