[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: TT005
Thông tin tác giả:  Tác giả: Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng CDCC Mã số…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: PP224
Thông tin tác giả Tác giả: Nhóm Nguyễn Quốc Đoàn, Hoàng Yến Nhi Mã số bình chọn: PP224 Thuyết minh…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: DN218
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm TDN (Lê Anh Tài) Mã số bình chọn: DN218 Xem toàn bộ các…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: VN298
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Lâm Vũ Mã số bình chọn: VN298 Xem toàn bộ các phương án…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: LG035
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Đức Trí Mã số bình chọn: LG035 Thuyết minh phương án Bệnh viện,…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: HU105
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm Nguyễn Đăng Hải, Đặng Thị Thu Uyên Mã số bình chọn: HU105 Thuyết…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: NR475
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm N.O.I.R.O (Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Bảo Thuận, Diệp Lam Quỳnh) Mã số bình…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: TC181
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Thanh Cảnh Mã số bình chọn: TC181 Xem toàn bộ các phương án…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: CK247
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm ORICARE (Nguyễn Phúc Long, Lê Hoàng Khang, Nguyễn Hữu Huy) Mã số bình…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: HD401
Thông tin tác giả Tác giả: Nguyễn Lam Phương Mã số bình chọn: HD401 Thuyết minh phương án: Phương án…