Đánh giá chất lượng Đào tạo thông qua Đồ án tốt nghiệp KTS
Đồ án tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng, đây là “học phần thiết kế” cuối cùng trong chương trình…
Nhiều sai phạm tại Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã có kết luận kết quả thanh tra về những sai phạm ở Trường…