Lixil – 8 nhà máy trên toàn cầu của Lixil đạt trung hòa carbon
Được biết đến là đơn vị hàng đầu về Công nghệ Nước và Nhà ở, sự kiện 8 nhà máy…
Đèn đường năng lượng mặt trời cho thành phố thông minh
Các thành phố thông minh được cách mạng hóa bằng công nghệ đa chức năng với những chiếc xe tự…