Không gian phát triển năng lực và kết nối cộng đồng cho người điếc tại Hà Nội – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2023
Tên đồ án: Không gian phát triển năng lực và kết nối cộng đồng cho người điếc tại Hà Nội…
Khu nhà ở ven đô Trung Quan – Gia Lâm – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Khu nhà ở ven đô Trung Quan – Gia Lâm Giải thưởng: Giải Ba Loa thành 2023…
Resort Zannier Hồ Lắc – Giải Nhì Loa Thành 2023
Tên đồ án: Resort Zannier Hồ Lắc Giải thưởng: Giải Nhì Loa thành 2023 SVTH: Nguyễn Minh Toàn GVHD: Ths.…
Recircle – Không gian nghệ thuật thời trang bền vững – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Recircle – Không gian nghệ thuật thời trang bền vững Giải thưởng: Giải Ba Loa thành 2023…
Phố dưỡng lão – Trung tâm chăm sóc lão niên và kết nối thế hệ phường Linh Đông – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Phố dưỡng lão – Trung tâm chăm sóc lão niên và kết nối thế hệ phường Linh…
Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn vườn Quốc gia Mũi Cà Mau – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn vườn Quốc gia Mũi Cà Mau Giải…
Trung tâm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Ví Giặm – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2023
Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Ví Giặm Giải thưởng: Giải Khuyến…
Trung tâm bảo tồn và phát triển tre Thanh Tam – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2023
Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn và phát triển tre Thanh Tam Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa thành…
Thiết kế kiến trúc cảnh quan làng nông nghiệp “Thông minh” kết hợp với du lịch trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nam Bộ – Giải Nhất Loa Thành 2023
Tên đồ án: TK kiến trúc cảnh quan làng nông nghiệp “Thông minh” kết hợp với du lịch trải nghiệm…