Phố đi bộ – không gian đô thị quý giá
Thực hiện đề án “Mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I phố cổ Hà Nội”,…