The Park - Nhiếp ảnh gia: Hanns Joosten (nguồn: https://www.architonic.com/fr/project/melk-the-park/5103486)
Tính bản địa – Nguồn cảm hứng vô tận trong thiết kế cảnh quan
Kiến trúc cảnh quan là một ngành có vai trò quan trọng và đóng góp không nhỏ trong tiến trình…
Hội nghị quốc tế ACF 2016: “Phát triển bê tông bền vững cho hiện tại và tương lai”
Trong các ngày từ 30/10 đến 02/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bê tông châu Á (ACF) và Hội Bê…
Khai thác tiềm năng nguồn lực của Long An trong việc nâng cao tính cạnh tranh và kêu gọi đầu tư
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến…
Mô hình khai thác không gian ngầm góp phần phát triển bền vững Đô thị tại Việt Nam
Tinh thần của xu hướng phát triển bền vững có thể gói gọn trong khái niệm “Sự phát triển có…