Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp – Chuẩn mực xã hội mới thời CMCN 4.0
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đã trở thành nhu cầu tất yếu của xã hội Đổi mới sáng…
Trẻ sáng tạo – Khởi nghiệp
Vì sao kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp cần sáng tạo? Khởi nghiệp hay hoạt động nghề nghiệp trong ngành…
Mời tham gia Chuyên đề Kiến trúc trẻ Việt Nam – Chủ động sáng tạo và hội nhập
Đồng hành với sự phát triển của kinh tế – xã hội, giới KTS Việt Nam đã tiếp cận cả…
Khởi nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc và sáng tạo (Phần II)
Phần I: Khởi nghiệp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa (Phần I) Việt Nam đang chuyển mình thành Quốc…
Architecture Starts-up:”Kiến trúc tốt là kinh doanh tốt”
Trong những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp start – up phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tuy…