Trường sỹ quan chính trị: Nét vẽ từ tấm lòng
Kiến trúc quân đội là một phần của kiến trúc nước nhà, trong thời kì nào của đất nước cũng…
Một số nét về hành nghề và phản biện kiến trúc trong quân đội 10 năm qua
Môi trường quân đội với đặc thù là tính kỷ luật đã ảnh hưởng không ít đến sự phát triển…
Tổ chức không gian kiến trúc trong doanh trại Quân đội
Cũng giống như các loại công trình khác trong Quân đội, hệ thống doanh trại luôn được đánh giá là…
Kiến trúc Quân đội Vinh dự và trách nhiệm
Cuối những năm 40 của thế kỷ trước, trong khi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam DCCH…