Từ kiến trúc sinh thái đến đô thị sinh thái
Đặt vấn đề Kiến trúc và Đô thị là hai đối tượng có thể được nghiên cứu ở nhiều góc…
Nhà Thân Thiện #003 – Global Architect & Associates
“Nhà Thân Thiện #003” là dự án về nhà ở – phục vụ mục đích nghỉ ngơi cuối tuần của…
SkyVille – Bước nhảy vọt về kiến trúc xanh tại Singapore
Singapore lại có một bước nhảy vọt về kiến trúc xanh khi xây dựng SkyVille, khu dân cư kết nối…
Các xu hướng sáng tác kiến trúc cộng đồng
Những năm gần đây, một số đơn vị tổ chức đã tham gia thiết kế các công trình cộng đồng…