Đặc điểm các công trình công quyền trong thời kỳ Pháp thuộc tại Lào
Là một đất nước theo truyền thống Phật giáo nên lối kiến trúc của Lào cũng mang đậm âm hưởng…
Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng: Giá trị nghệ thuật và những thách thức với thời gian
Sau hơn một nửa thế kỷ thuộc địa, sự hiện diện của một vài công trình cũ còn lại trên…
Singapore: Một mô hình cho Đông Dương?
Đó là câu hỏi mà nhà nghiên cứu người Pháp Karine Delaye thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á –…
Bồ hồ
Bờ Hồ là Bờ Hồ
1. Lãnh thổ Bờ Hồ suy từ gò rùa Người Hà Thành vẫn bảo đất gò Rùa hình thế như…
Nhà hát Lớn Hà Nội, khánh thành năm 1911
Cái lý của nghệ thuật Kiến trúc thuộc địa
Bàn về các KTS, đô thị gia người Pháp, thời thuộc địa, các thế hệ đời sau có thể đọc…