Nhà đá trăm tuổi độc nhất ở cố đô Hoa Lư
Ngôi nhà cổ ở xã Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình) có bốn bề tường vách, cột kèo, sân cổng…