Medina Azahara, Thành phố Khalip
Medina Azahara nằm ở ngoại ô thành phố Córdoba thuộc vùng Andalucía của Tây Ban Nha. Thông thường có các…
Những thành phố cổ xưa nhất thế giới
Có rất nhiều nền văn minh cổ đại từng tồn tại, rồi từng bị diệt vong, nhưng cũng có nền…