Nghị quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 7, Khóa IX
  Thực hiện Chương trình hoạt động của Nhiệm kỳ IX và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư…
Nghị quyết hội nghị ban chấp hành T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 6, Khóa IX
Ngày 18/4/2019, tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 6, Ban…
Nghị quyết BCH Hội KTS VN lần thứ 5, Khóa IX
Ngày 18/11/2018, tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã diễn ra Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp…
Nghị quyết: Hội nghị BCH T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 4, Khóa IX
Ngày 9/12/2017, tại TP Tân An, tỉnh Long An đã diễn ra Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành…
Nghị quyết Hội nghị BCH TW Hội KTS Việt Nam lần thứ 2, khoá XI (2015 – 2020)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) của Hội KTS Việt…