B.V. Doshi’s Drawings Reveal the Identity of His Work
Balkrishna Doshi, also known as B.V. Doshi or simply Doshi, has been named this year’s Pritzker Prize Laureate. His extensive portfolio of educational, cultural, public administration,…
12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018: Balkrisna (B.V) Doshi
Kiến trúc sư Balkrisna (B.V) Doshi sinh năm 1927, tại Pune, Ấn Độ –  Một trong những KTS hiện đại…
KTS Toyo Ito – Người đặt nền móng cho “Kiến Trúc khái niệm”
Toyo Ito sinh ngày 01/06/1941 tại Keijo – Triều Tiên (trong một gia đình người Nhật Bản), nay là thành…