House in Nogyang | Nhà ở Nogyang-dong, Hàn Quốc – Studio GAON
‘Nhà ở Nogyang’ giáp ranh đô thị Nogyang-dong, Hàn Quốc. Đó là một nơi yên tĩnh, đủ gần trung tâm…