[12-2016] Hành nghề và hội nhập
Danh mục chuyên đề: Diễn đàn hành nghề KTS và Hội nhập Quy trình và tiêu chí đánh giá KTS…
Tạp chí Kiến trúc số 11-2016
Tạp chí Kiến trúc số 11 – 2016
  Bạn đọc thân mến! Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế theo xu hướng toàn cầu hoá,…
[11-2016] Đào tạo KTS – Hành nghề và hội nhập
Danh mục chuyên đề: Hội nhập – Đào tạo và hành nghề kiến trúc: Tinh hoa hay đạt chuẩn? KTS.…
Di sản kiến trúc Pháp tại Quận 1 – TP HCM: Giá trị, thực trạng và định hướng quản lý
Giá trị di sản của những kiến trúc Pháp tại quận I, TP HCM Kiến trúc thuộc địa là kiến…
Đô thị dòng thời gian – ý tưởng về sự khác biệt cho Quy hoạch Tp Bắc Ninh
Đến Bắc Ninh sẽ thấy được quá khứ – hiện tại – tương lai, đó là ý tưởng về sự…
Humphreys và Partners Architects: Thành công với những dự án toàn cầu mang tính địa phương
Humphreys  &  Partners  Architects (HPA)  đã  cung  cấp  dịch  vụ  quy  hoạch và  thiết  kế  trên  hơn  350.000  căn  hộ. Hồ sơ kinh…
Kho tàng Di sản văn hoá Cung đình thời Nguyễn: Bảo tồn và phát huy giá trị
Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt Nam, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), các…
Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam tại Hà Nội
Tính đến nay, Hà Nội có 12 Di tích cấp quốc gia đặc biệt, ngoài ra còn có 3 di…
Di sản văn hóa trong quy hoạch phát triển đô thị (Trường hợp chuỗi đô thị ở Quảng Nam)
Xây dựng triết lý về môi trường hiện đại Đây sẽ là tiền đề khoa học cho các ý tưởng…
Ngậm ngùi thành Huế
Thành Huế – tức Kinh thành Phú Xuân được vua Gia Long – người sáng lập vương triều Nguyễn khởi…