[11-2016] Đào tạo KTS – Hành nghề và hội nhập

Danh mục chuyên đề:

 1. Hội nhập – Đào tạo và hành nghề kiến trúc: Tinh hoa hay đạt chuẩn?
  KTS. Thái Vũ Mạnh Linh
 2. Đôi điều suy nghĩ về đào tạo KTS
  PGS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông
 3. Tính trung tâm về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học truyền thống trong xu hướng toàn cầu hóa
  TS.KTS.Lê Văn Thương
 4. Đào tạo KTS tại khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng
  TS.Nguyễn Cao Lãnh
 5. Thiết kế chương trình đào tạo KTS: Ý tưởng – Mô hình Siêu thị kiến thức
  KTS. Phạm Tứ
 6. Đào tạo KTS tại các cơ sở địa phương
  TS.KTS. Trịnh Hồng Việt
 7. Đào tạo theo xu hướng Kiến trúc xanh kiến trúc hiệu quả năng lượng
  TS.KTS.Nguyễn Hữu Dũng
 8. Phương thức đào tạo mở trong đào tạo nguồn nhân lực kiến trúc – xây dựng
  TS.KTS. Ngô Lê Minh
 9. Trao đổi về đào tạo Kiến trúc xanh ở Việt Nam: Người thiết kế kiến trúc cần trang bị những kiến thức gì?
  PGS.TS.Phạm Đức Nguyên
 10. Đại học Duy Tân: Những bước đi tiên phong và tạo sự khác biệt
  PV

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 11-2016

 

Tạp chí Kiến trúc số 11-2016
Tạp chí Kiến trúc số 11-2016