Nhà ở người nghèo thích ứng với triều cường trên kênh Quận 4 – TP.HCM
Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) có mật độ sông ngòi, kênh rạch cao, nên thường bị tác động…
Chủ tịch Hội KTS Việt Nam gặp gỡ Ban lãnh đạo Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering
Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering ký Ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt…