Đà Nẵng trưng cầu ý dân 7 phương án Quy hoạch & Thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn
UBND TP Đà Nẵng trưng bày 7 phương án quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bờ sông Hàn…