Gặp gỡ và trao đổi với chủ tịch Sự kiện Mr. Zhao Yang
Khai mạc Lễ hội Văn Hóa và Nghệ thuật Tre NanSha – Quảng Châu
Ngày 10/12/2023, lễ khai mạc Lễ hội Văn Hóa và Nghệ thuật Tre NanSha Quảng Châu và lễ trao giải…
Nhà Tổ Chim
Như nhiều ngôi nhà ống khác ở Sài Gòn, Nhà Tổ Chim được xây dựng trên một mảnh đất nhỏ…
Tổng kết Hội thảo và Workshop quốc tế “Kết cấu tre truyền thống và hiện đại”
Sử dụng Vật liệu tre – kết cấu tre trong xây dựng là một trong những truyền thống lâu đời…