Miễn tiền sử dụng đất cho chủ dự án cải tạo chung cư cũ

Đây là một trong những điểm mới được Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp.


Hình minh họa

Dự này thảo quy định cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao, kể cả phần diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ trong phạm vi dự án.

Về dự thảo trên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ nên miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư đơn thuần mang tính chất chỉnh trang đô thị, tái định cư chứ không mang tính chất kinh doanh.

Đối với các dự án mang tính kinh doanh thì không giảm hoặc có thể giảm các khoản này, tuy nhiên ở các mức khác nhau.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, thì quy định miễn các khoản tiền này cho các chủ đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là hợp lý và cần thiết.

Bởi trên thực tế, hầu hết các khu chung cư cũ hiện nay cần phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đều đã được bán cho các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ. Khuôn viên các khu đất để xây dựng các khu chung cư này thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư và Nhà nước.

Chính vì vậy, quy định này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thực hiện cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư, nhằm góp phần cải thiện chỗ ở cho các đối tượng dân cư đang phải sinh sống trong các khu nhà ở cũ kém chất lượng, chật chội, không bảo đảm an toàn cho dân cư; góp phần quan trọng để chỉnh trang đô thị theo quy hoạch mà Nhà nước không phải đầu tư.

Theo Báo Xây Dựng