[09-2015] Ngày Kiến trúc thế giới

Ngày Kiến trúc Thế giới 2015
Ngày Kiến trúc Thế giới 2015

 

Danh mục chuyên đề:

 1. Kiến trúc, Xây dựng, Khí hậu – Trách nhiệm và Giải pháp
  KTS Nguyễn Tấn Vạn
 2. Đà Nẵng sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày Kiến trúc Thế giới 2015
  TS.KTS Tô Văn Hùng
 3. Trao Giải thưởng Kiến trúc Sao biển 2015
  Tạp chí Kiến trúc
 4. Về nguy cơ biến đổi Khí hậu tại Việt Nam
  Jina Architect
 5. Biến đổi khí hậu, tiện nghi sinh học và năng lượng tiêu thụ: Những thách thức của thiết kế trong thế kỷ 21
  TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn
 6. KTS Việt Nam với mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ
  KTS Trần Huy Ánh

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 09-2015

2015-bia-tckt-09