100 năm ngày sinh KTS Tạ Mỹ Duật (1910-2010)
Ngày 7/12/2010, tại số nhà 10 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) -  ngôi nhà nơi sinh thời KTS Tạ Mỹ…
Hội Kiến trúc sư Việt Nam truyền thống và phát triển bền vững
Từ một chủ thể nhỏ, một tổ chức, đến một quốc gia, không mấy ai không thấy tự hào khi…
30 năm Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh
Danh mục chuyên đề:   Tự hào là Kiến trúc sư của thành phố mang tên Bác Không bao giờ…