Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 Khóa VIII

Trong 2 ngày 5-6/12/2014, tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2010-2015 của Ban chấp hành Hội KTS khóa VIII. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Đỗ Kim Cuông – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Văn học nghệ thuật; Đại diện Bộ Nội vụ: KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, các Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cùng toàn thể ủy viên BCH và đại diện Chi hội KTS các địa phương. Kỳ họp lần thứ 7 của Ban chấp hành khóa VIII đã tổng kết tình hình kiến trúc Việt Nam trong 5 năm 2010-2015; đồng thời, thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội KTS Việt Nam nhiệm kỳ VIII, thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Hội KTS Việt Nam khóa IX.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhìn nhận đánh giá tổng kết 5 năm hoạt động thực hiện Nghị Quyết Đại hội VIII đã đề ra, KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam nhấn mạnh: “Nhìn lại 5 năm qua, về cơ bản, kiến trúc Việt Nam đã phát triển đúng hướng, lành mạnh, đã nỗ lực xây dựng môi trường hành nghề chuyên nghiệp; đã xây dựng Hội KTS Việt Nam thành một khối đoàn kết, mạnh về tổ chức, sâu về nghề nghiệp, luôn sáng tạo, đổi mới trong hoạt động. Tuy nhiên, trước thực trạng kiến trúc Việt Nam còn nhiều khó khăn, chưa được cải thiện, Hội KTS Việt Nam xin nhận trách nhiệm về mình và sẽ nỗ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ IX”.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành Hội KTS khóa VIII cũng đã thảo luận, đề xuất phương hướng và chương trình hoạt động của Hội KTS Việt Nam khóa IX (2015-2020), theo đó, tiếp tục khẳng định Hội KTS Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp được Đảng tổ chức và lãnh đạo, được sự quản lý và hỗ trợ của Nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội KTS Việt Nam khóa IX là động viên giới KTS, hội viên cả nước tham gia tích cực và hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII; Chương trình phát triển Kinh tế – Xã hội của đất nước, góp sức xây dựng môi trường sống lành mạnh, tiến bộ và bền vững. Ban chấp hành cũng thảo luận và thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội KTS Việt Nam hướng tới mục tiêu thời đại, sáng tạo kiến trúc, nâng cao trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia xây dựng Luật hành nghề KTS để đổi mới môi trường hành nghề và chất lượng kiến trúc, chủ động trong hội nhập để xứng đáng tên gọi là Hội KTS Việt Nam. Khẩu hiệu hành động của Nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Sáng tạo”.

Hướng tới Đại hội Hội KTS Việt Nam khóa IX, và nhằm hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành đã thảo luận sửa đổi một số điều trong Điều lệ Hội KTS Việt Nam. Một số vấn đề được đưa ra thảo luận như: Kết nạp Hội viên danh dự và Hội viên liên kết; quy định thành lập và hoạt động của Chi hội KTS tại các địa phương; xây dựng Điều lệ Hội KTS tại các chi hội địa phương; thảo luận và thống nhất về việc bỏ quy định “Chủ tịch Hội làm việc chuyên trách và giữ chức vụ Chủ tịch Hội không quá 2 nhiệm kỳ”… Hầu hết các ý kiến thảo luận đều trên tinh thần xây dựng, đóng góp các kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương nhằm tạo điều kiện giúp các hoạt động của Hội đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của kiến trúc Việt Nam. Đồng thời, Ban chấp hành cũng bỏ phiếu lấy tín nhiệm và giới thiệu đối với chức danh chủ tịch Hội nhiệm kỳ tới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội IX, Ban chấp hành đã thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Hội KTS khóa IX vào tháng 4/2015 tại Hà Nội, thời gian diễn ra Đại hội khoảng 3 ngày gồm các hoạt động trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, Hội thảo, Đại hội trù bị và chính thức…

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Kim Cuông – Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật khẳng định: “Hội KTS Việt Nam là Hội mạnh trong khối Liên hiệp Văn học nghệ thuật, tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và đồng lòng của toàn thể hội viên, Đại hội IX Hội KTS Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và sẽ đóng góp thiết thực vào tương lai phát triển của nền Kiến trúc Việt Nam”.

Cũng trong chương trình họp Ban chấp hành khóa VIII, Hội KTS Việt Nam đã tổ chức hội thảo Gặp gỡ Mùa thu 2014 với chủ đề “Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh”, tổ chức thăm quan Công trình Trung tâm hành chính tập trung Tỉnh Đà Nẵng; và giao lưu KTS cả nước với UBND Thành phố Đà Nẵng, Hội KTS Đà Nẵng.

Bùi Thanh Hương