[05-2022] Phát triển nghề nghiệp liên tục – CPD

Danh mục Chuyên đề:

 1. Định hướng các chuyên đề đào tạo CPD thích ứng với hành nghề kiến trúc tại Việt Nam
  TS. KTS Phan Đăng Sơn
 2. Xây dựng khung đào tạo phát triển nghề nghiệp liên tục cho KTS hành nghề
  TS. KTS Phạm Khánh Toàn
 3. Phát triển nghề nghiệp liên tục: Một điểm mới của Luật Kiến trúc 2019
  KTS Đặng Kim Khôi
 4. Góc nhìn thực tiễn hoạt động đào tạo CPD cho KTS tại Việt Nam
  TS. KTS Nguyễn Tất Thắng
 5. Vấn đề “Phát triển nghề nghiệp liên tục” của KTS hành nghề tại một số nước Đông Nam Á và Việt Nam
  TS. KTS Nguyễn Quốc Thắng
 6. Một vài băn khoăn trong thực tiễn đào tạo CPD và cấp CCHN
  KTS Nguyễn Đức Lập
 7. Tình hình “Phát triển nghề nghiệp liên tục” khu vực Trung Du và Miền núi Phía Bắc
  KTS. Nguyễn Văn Cường
 8. Một số ý kiến xoay quanh việc sát hạch và cấp CCHN KTS
  ThS. KTS Nguyễn Thúc Linh
 9. Vai trò của phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) trong quản lý và thiết kế kiến trúc, quy hoạch
  TS. KTS Phan Bảo An
 10. Diễn đàn KTS: Chứng chỉ hành nghề KTS – Thực tế và Kỳ vọng
  Thụy An

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 05-2022