[10-2020] Thiết kế cảnh quan – Tạo lập không gian sống tốt ở nông thôn Việt Nam

Danh mục chuyên đề:

 1. Một số gợi ý cho kiến trúc và cảnh quan nông thôn trong tương lai
  Phó Đức Tùng
 2. Vai trò của cộng đồng trong kiến tạo và phát triển kiến trúc cảnh quan nông thôn
  Lê Quỳnh Chi – Nguyễn Thanh Tú
 3. Những nghịch lý trong tạo dựng kiến trúc cảnh quan và không gian ở tại nông thôn Việt Nam
  Nguyễn Tất Thắng
 4. Tạo lập không gian sống tốt ở nông thôn – Nhìn từ phía sinh kế của người dân
  Bạch Quốc Khang
 5. Kinh nghiệm quy hoạch và khai thác làng di sản phục vụ du lịch tại Việt Nam
  Nuyễn Thu Hạnh
 6. Những mảng tối của kiến trúc nông thôn
  Nuyễn Trần Đức Anh
 7. Nhà an toàn cho người dân vùng lũ – Giới thiệu một mô hình dự án chung tay xây dựng cộng đồng bền vững
  Nguyên Hạnh Nguyên
 8. Thực trạng và đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp đô thị TP Hà Nội
  Trần Trọng Phương – Trần Đức Viên
 9. Khả năng tham gia của các doanh nghiệp Italia trong thúc đẩy phát triển lịch các làng truyền thống ở Việt Nam
  Alberto Sebastianelli

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 10 -2020