[11-2018] Đào tạo KTS Chất lượng cao và Xu hướng hợp tác Quốc tế

Danh mục chuyên đề:

    1. Xu hướng mới trong đào tạo KTS khu vực Asean
    2. Mô hình đào tạo kiến trúc tại Việt Nam
    3. Thực tế xã hội đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đào tạo
    4. Chương trình đào tạo Pháp ngữ tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
    5. Đào tạo KTS chất lượng cao theo xu hướng hội nhập quốc tế

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 11-2018