[05-2019] Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

Danh mục chuyên đề:

  1. Kỷ niệm 25 năm GTKTQG và kỳ Giải thưởng 2018-2019
   Nguyễn Tấn Vạn
  2. 25 năm giải thưởng kiến trúc quốc gia 1994-2019
   KTS Nguyễn Thúc Hoàng
  3. Diễn đàn KTS: GTKTQG 25 năm không ngừng sáng tạo
   Bích Thủy
  4. Nghĩ về kiến trúc xanh và KTS trẻ
   Nguyễn Hoàng Tuấn

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 05-2019