Định hướng phát triển Đà Nẵng, đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc và bền vững

Ngày 15/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là đầu mối giao thông, viễn thông quan trọng trong vùng, quốc gia và quốc tế. Đồng thời, Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững.

Đây là một định hướng quan trọng trong sự phát triển của Đà Nẵng, song cũng đặt ra những thách thức to lớn đòi hỏi những nỗ lực, quyết tâm rất lớn của chính quyền và người dân TP Đà Nẵng. Tạp chí Kiến trúc đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng về những nội dung và quyết tâm của Thành phố, nhằm nhanh chóng biến Tầm nhìn và Quy hoạch thành Hiện thực.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Nhà báo: Thưa Ông, Quyết định “Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vừa được phê duyệt có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới ?

Ông Lê Trung Chinh
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 sau gần 4 năm tổ chức triển khai từ khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tại Công văn số 680/TTg-CN ngày 17/5/2017. Quyết định này có vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới, là kim chỉ nam cho việc xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á mà cụ thể là một bước đưa Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Cùng với Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết 119/2020/QH14, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng; Quyết định 393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Điều chỉnh quy hoạch chung lần này là một trong bộ ba quan trọng nhất định hướng phát triển cho thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn 10 năm tới và cho dài hạn đến 2045.

Có thể nhận thấy, trong hơn 20 năm phát triển trước đây, thành phố Đà Nẵng đã phát triển nhanh, mạnh, vươn mình bứt phá với việc phát triển đồng bộ không gian, hạ tầng trên toàn đô thị, đưa Đà Nẵng từ vị thế một thành phố trực thuộc tỉnh trở thành một đô thị hàng đầu quốc gia. Và lúc này, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ra đời là bản định hướng phát triển đô thị cho giai đoạn sắp tới với một tầm nhìn chiến lược lâu dài. Bản quy hoạch không chỉ định hướng cho các không gian trên mặt đất mà còn dưới lòng đất – không gian ngầm, cho các không gian nội – ngoại thành Đà Nẵng cũng như huyện đảo Hoàng Sa. Theo đó, việc tập trung phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng nhằm phát triển đồng bộ, hiệu quả chất lượng đô thị và năng lực kinh tế của thành phố trong thời gian sắp đến.

Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và người dân thành phố đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản quy hoạch chất lượng này và quyết tâm bám sát việc triển khai thực hiện nhằm sớm đưa quy hoạch vào thực tiễn phát triển, mang lại hiệu quả đóng góp cụ thể vào phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị trong một giai đoạn mới, thời kỳ mới của thành phố.

Nhà báo: 25 năm để thực hiện một loạt các công việc quan trọng để định hình Đà Nẵng trở thành niềm tự hào của cả nước và khu vực là một chặng đường đầy khó khăn, thách thức. Lãnh đạo Thành phố sẽ có những chỉ đạo gì trong thời gian tới để quy hoạch được triển khai đúng theo kế hoạch?

Một góc Đà Nẵng về đêm – Ảnh: Nguyễn Ngọc Vinh

Ông Lê Trung Chinh: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung, UBND thành phố đã tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt một cách minh bạch đến các tổ chức, cá nhân, cũng như xúc tiến đầu tư cởi mở. Đồng thời, UBND thành phố đã lập Kế hoạch triển khai với nội dung cụ thể hóa quy hoạch, bao gồm 12 nhiệm vụ trọng tâm với 54 đầu mục công việc cụ thể. Với một khối lượng công việc đồ sộ trong thời gian sắp tới, lãnh đạo thành phố chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một cách chủ động, trách nhiệm. UBND thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, triển khai các dự án động lực, trọng điểm cũng như huy động khu vực kinh tế tư nhân nhằm phát huy hết tiềm năng, tạo động lực đột phá cho thành phố. Ngoài ra, UBND thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai thực hiện hệ thống cơ sở hạ tầng khung chính của thành phố như sân bay, bến cảng Liên Chiểu, ga đường sắt… và các công trình quan trọng, thiết yếu khác…

Xuyên suốt quá trình thực hiện, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ cũng như chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Nhà báo: Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện quy hoạch là công tác kêu gọi đầu tư, Thành phố sẽ có những chính sách gì để thu hút các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng?

Ông Lê Trung Chinh: Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là định hướng quan trọng trong đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội. Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt, thành phố sẽ sớm xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở xác định địa điểm các dự án cần kêu gọi đầu tư.

Với những tiềm năng của Đà Nẵng, một số nhà đầu tư đã chủ động đăng ký nghiên cứu quy hoạch một số phân khu của thành phố. Sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp sẽ giúp Đà Nẵng có thêm nhiều ý tưởng quy hoạch khác biệt, độc đáo, khả thi, đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững. Bên cạnh đó, đối với các dự án trọng điểm thu hút đầu tư đã được xác định trong Quyết định số 359/QĐ-TTg và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố như dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; Tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí tổng hợp; Khu phức hợp đô thị, thương mại, phi thuế quan; các trung tâm logistics; khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm và nhiều dự án động lực khác, Thành phố sẽ xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi hơn về tài chính, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn nhân lực… để đẩy nhanh quá trình xúc tiến và đưa các dự án đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Năm 2021 được thành phố chọn là năm chủ đề “Khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đây cũng là thời điểm quan trọng để Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện sẵn có, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, rà soát quỹ đất, đào tạo nguồn nhân lực,… để đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư sau dịch Covid-19 của nhà đầu tư ngay sau khi mở cửa giao thông quốc tế.

Với những lợi thế, tiềm năng của mình, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng tập trung xây dựng, phát triển thành phố trên 03 trụ cột chính: Du lịch, Công nghiệp công nghệ cao và Kinh tế biển. Theo đó, thành phố chú trọng đầu tư 05 lĩnh vực mũi nhọn: Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Đà Nẵng rất quan tâm mời gọi và hỗ trợ nhà đầu tư, các doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố.

Hai bờ sông Hàn TP Đà Nẵng – Ảnh: Đặng Thanh Hoà

Nhà báo: Trong sự phát triển của Đà Nẵng, giới KTS đang có cơ hội lớn được góp sức cùng TP trong sự nghiệp xây dựng diện mạo Đà Nẵng hiện đại và giàu bản sắc, Ông có đề nghị gì với Hội KTS Việt Nam và giới KTS, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc để cùng chung tay xây dựng Đà nẵng?

Ông Lê Trung Chinh: Kết quả đạt được đến nay của Điều chỉnh quy hoạch chung là sự đóng góp tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư nói chung, của các Hội nghề nghiệp nói riêng, mà không thể không kể đến sự đóng góp của Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam; Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Đà Nẵng và của các KTS tự do hoạt động nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Những đóng góp có giá trị cao về lý luận và thực tiễn đô thị đã được tiếp thu vào đồ án.

UBND thành phố rất mong mỏi các chuyên gia nói chung, giới KTS nói riêng tiếp tục lao động, sáng tạo, chung tay xây dựng Đà Nẵng thông qua các dự án quy hoạch mới của thành phố như quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, tư vấn các công trình kiến trúc hiện đại góp phần xây dựng một thành phố Đà Nẵng ngày càng đẹp, có bản sắc, nâng cao nhận thức thẩm mỹ kiến trúc của cộng đồng xã hội; tham mưu, tư vấn cho cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và chủ động tham gia phản biện xã hội trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Nhà báo: Trân trọng cám ơn Ông về cuộc trao đổi này!

Thực hiện: Thanh Hương/ Phó Tổng biên tập Tạp chí kiến trúc
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2021)