Hội thảo: “Phát triển Nông nghiệp ven đô trong đô thị hoá”

Đó là chủ đề cuộc Hội thảo khoa học do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức sáng 19/10/2017 tới đây tại Cung trí thức TP Hà Nội. Được biết đây sẽ là sự kiện mở đầu chuỗi hội thảo về phát triển nông nghiệp ven đô với những nội dung về quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị vùng ven đô TP Hà Nội.

Nguồn: Zing.vn

Quá trình đô thị hóa ở các nước cũng như ở Việt Nam đã là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, quá trình này cũng nảy sinh nhiều vấn đề nan giải như: Áp lực dân số, giao thông, môi trường, bất cập giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn…

Đề cập đến vấn đề đô thị hóa khu vực ven đô và những thách thức trong phát triển nông nghiệp ven đô TP Hà Nội, các chuyên gia thuộc Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam đã cùng phân tích vai trò của nông nghiệp ven đô TP Hà Nội, tác động đến kinh tế xã hội, đến môi trường, những thách thức trong quá trình phát triển nông nghiệp ven đô… Từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu để nâng cao sinh kế cho người dân, hướng tới phát triển bền vững, xây dựng môi trường sinh thái và vành đai xanh… Theo đó, phát triển nông nghiệp đô thị ven đô bền vững là xu hướng phát triển tất yếu của quá trình phát triển nông nghiệp trong tương lai. Nông nghiệp đô thị cần được hỗ trợ và phát triển – Đó cũng là điều kiện cần và đủ cho phép chúng ta thiết lập được mối quan hệ với thiên nhiên, góp phần giảm các thiên t ai về môi trường như xói lở, đất bạc mầu, mất đất hay ô nhiễm nguồn nước… vừa bảo vệ năng lượng và nguồn nước, giúp đô môi trường đô thị bền vững, điều mà chúng ta đã đánh mất tại các trung tâm đô thị lớn.

Tham gia ý kiến tại hội thảo, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng: “Nông nghiệp nông thôn mới ngoại thành Hà Nội đã có nhiều đổi mới từ diện mạo, tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bước đầu nâng cao chất lượng sống… song thách thức trước mắt còn nhiều, rất cần có những giải pháp thích hợp mà bước đi cần làm là công tác quy hoạch”.

Bài viết của TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm về vấn đề này: Đô thị hoá khu vực ven đô TP Hà Nội và những thách thức đặt ra

PV – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc