Khánh thành sân chơi cộng đồng thứ 7 nhân Ngày Môi trường Thế giới
Ngày 3/6/2023, sân chơi cộng đồng thứ 7 tại Việt Nam được khánh thành như một món quà chào đón…
Bàn về Ngữ cảnh xanh của kiến trúc đương đại Việt Nam
Về mối quan hệ của con người với thế giới, theo Heidegger trong Hiện tượng học kiến trúc, có hai…
Từ đề cương văn hóa Việt Nam – Nghĩ về bản sắc kiến trúc
Cách đây gần 30 năm, trên nhiều diễn đàn của hệ thống truyền thông cũng như các ý kiến của…
75 năm kiến trúc Việt Nam: “Đoàn kết, tận tâm – Hướng tới hội nhập và phát triển bền vững”
Đồng hành với đất nước từ những năm đầu giành được Độc lập, Hội KTS Việt Nam đã trải qua…
Cảnh quan Quận Long Biên (Nguồn Internet)
Quận Long Biên – Đất và Người
Mới đây, UBND quận Long Biên đã phối hợp với Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam tổ…
Hạ tầng xanh trong phát triển Bền vững: Tính tất yếu của xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam
Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây ảnh hưởng mạnh mẽ tới Việt Nam với tình trạng sạt…
Kiến trúc nhà ở nông thôn trong quá trình đô thị hóa
Ngôi nhà từ xưa đến nay trong quan niệm của người Việt không chỉ là nơi che nắng che mưa,…
Những giá trị kiến trúc các công trình công cộng tại Hà Nội giai đoạn 1975-1986
Trong lịch sử phát triển của Kiến trúc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, giai…
Giới KTS Việt Nam với sứ mệnh kiến trúc
Từ khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt…
Giải mã Gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – (Kỳ 3)
Định hình và đọc hiểu hệ gen cho kiến trúc Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện và hội…