Hạ tầng xanh trong phát triển Bền vững: Tính tất yếu của xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam
Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây ảnh hưởng mạnh mẽ tới Việt Nam với tình trạng sạt…
Kiến trúc nhà ở nông thôn trong quá trình đô thị hóa
Ngôi nhà từ xưa đến nay trong quan niệm của người Việt không chỉ là nơi che nắng che mưa,…
Những giá trị kiến trúc các công trình công cộng tại Hà Nội giai đoạn 1975-1986
Trong lịch sử phát triển của Kiến trúc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, giai…
Giới KTS Việt Nam với sứ mệnh kiến trúc
Từ khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt…
Giải mã Gen văn hóa kiến trúc Việt Nam – (Kỳ 3)
Định hình và đọc hiểu hệ gen cho kiến trúc Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện và hội…
Tinh thần hoành tráng trong tác phẩm hội họa phương Tây
Có thể nói, phương Tây là nơi tụ hội của các trào lưu hội họa thế giới, nơi sản sinh…
Ðánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức Không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng
Đặt vấn đề Trong những năm qua, Việt Nam đã có những phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã…
Thực trạng ngập úng đô thị Hà Nội giai Đoạn 2012-2022
Đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đến các vấn đề…
Ðô thị hóa và sinh kế bền vững cho những hộ hoàn cảnh khó khăn
Quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng đã góp phần đem lại diện mạo mới cho các…
“Quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông dựa trên cộng đồng” (Phần 2)
Quận Hoàn Kiếm – Chính sách giao thông mới ở trung tâm TP Từ phần này, tôi sẽ tập trung…