Phương án HP282 – Giải Hội đồng đối tượng Chuyên nghiệp hạng mục Tổ chức KGST trên cơ sở khai thác công trình công nghiệp trong đô thị

Thông tin phương án

  • Tác giả: Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư 282
  • Mã số bình chọn: HP282
  • Giải thưởng: Giải Hội đồng hạng mục Tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình công nghiệp trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng
  • Đối tượng: Chuyên nghiệp
  • Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội

Xem toàn phương án dự thi:

Thuyết minh phương án:

282 workshop ci to tkhu nhà máy chế biến du cũ tn ti tthp niên 70 ca thế ktrước. Đến đu thế k21, vi sđô thhóa nhanh ca các thành phln, khu vc ni thành mrng đng nghĩa vi vic các nhà máy, nhà xưởng dn bdi di ra khi thành ph, bli các khong trng không có chc năng sdng.

Khu vc 282 Factory tiếp qun là vùng sau ca 3 dãy nhà máy, sau 12 năm sdng, xưởng g282 chuyn vào khu công nghip bc Đng Hi- Qung Bình. 282 Workshop ra đi nhm to sân chơi dành cho các hot đng sáng to, trin lãm kết hp sn xut nh. Song song vi đó là các hot đng ththao đkhuyến khích con người sng lành mnh hướng đến tnhiên và gn kết chuyn thế hệ.

Xem toàn bộ các phương án đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-cuoc-thi-thiet-ke-khong-gian-sang-tao-ha-noi.html

Ban tổ chức cuộc thi