Phương án QT258 – Giải Nhất và Giải Bình chọn đối tượng Bán Chuyên nghiệp và Không chuyên Hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống

Thông tin phương án

  • Tác giả: Đặng Văn Quân; Hà Đức Trình
  • Mã số bình chọn: QT258
  • Giải thưởng: Giải Nhất và Giải Bình chọn hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống
  • Đối tượng: Bán chuyên nghiệp và không chuyên
  • Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội

Xem toàn bộ phương án:

Thuyết minh phương án:

Cầu Long Biên là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng do thực dân Pháp xây dựng. Hòa bình được lập lại, cây cầu không còn chịu mưa bom bão đạn như trước nữa nhưng lại phải oằn mình gánh sức nặng giao thương đi lại ngày càng lớn của sự phát triển không ngừng của Thủ đô và đất nước cho đến khi cầu Chương Dương khánh thành. Do xuống cấp, hiện nay, cầu Long Biên chỉ phục vụ xe máy, xe đạp, người đi bộ và tàu hỏa.

Ý tưởng bắt nguồn từ quan điểm thiết kế: “Muốn hướng tới một trong lai bền vững thì chúng ta phải dắt cái mạch giá trị ấy từ quá khứ , thông qua hiện tại và phát triển để nó trở thành tương lai bền vững. Không muốn những giá trị quá khứ bị bỏ rơi, quên lãng, mong muốn rằng màu sắc , thành tựu của tương lai vẫn có sự kết nối hữu cơ với quá khứ thông qua hiện tại.”

Xem toàn bộ các phương án đạt giải tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/ket-qua-cuoc-thi-thiet-ke-khong-gian-sang-tao-ha-noi.html

Ban tổ chức cuộc thi