Làng Bồ Câu – Viện an dưỡng dành cho cựu chiến binh – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Làng Bồ Câu – Viện an dưỡng dành cho cựu chiến binh Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Hội quán dân gian – Trung tâm văn hóa trò chơi dân gian – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Hội quán dân gian – Trung tâm văn hóa trò chơi dân gian Giải thưởng: Giải Ba…
Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe nước khoáng nóng Thanh Thủy – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe nước khoáng nóng Thanh Thủy Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Bảo tàng địa chất vùng đất đỏ Đông Nam Bộ – Giải Nhất Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tàng địa chất vùng đất đỏ Đông Nam Bộ Giải thưởng: Giải Nhất Loa Thành 2022…
Kết quả Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 – Năm 2022
Ngày 14/11/2022 vừa qua, Hội đồng Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 – Năm 2021 đã công bố kết…
Không gian công cộng kết nối di sản đô thị – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Không gian công cộng kết nối di sản đô thị Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022…
Thiết kế KTCQ phân khu trung tâm di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên – Giải Nhất Loa Thành 2022
Tên đồ án: Thiết kế KTCQ phân khu trung tâm di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên…
Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ Gio An – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ Gio An Giải thưởng: Giải Nhì…
Không gian trải nghiệm di sản đương đại gốm Mang Thít – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Không gian trải nghiệm di sản đương đại gốm Mang Thít Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành…
Khu ở sinh thái Tây Tựu – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Khu ở sinh thái Tây Tựu Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022 SVTH: Trần Hoàng Minh…