Những trường đào tạo Kiến trúc tốt nhất tại Mỹ năm 2017

1609-Celebrating-125-Years-Looking-Forward-Americas-Top-Architecture-Schools-2017-01

Khi những trường học ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu một nămkỳ học mới cũng là lúc Design Intelligence (tổ chức nghiên cứu kiến trúc) công bố  những xếp hạng mới nhất của các trường đào tạo kiến trúc tại Mỹ cho cả hệ đại học và sau đại học.

Năm nay, các CEO cùng  các đối tác quản lý và Giám đốc Nhân sự từ hơn 2000 công ty, tập đoàn đã liệt kê 10 chương trình đào tạo từ những trường đại học mà họ nhận thấy là sự chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên kiến trúc trước khi bước vào hành nghề cho sự thành công của những người trong nghề kiến trúc

Thông tin này, dựa trên những thống kê chi tiết tại những chương trình hàng đầu mà đào tạo các kỹ năng trong: thiết kế, ứng dụng máy tính, tính bền vững, phương pháp xây dựng và vật liệu. Những nhân tố này đã góp phần hình thành bảng xếp hạng năm 2017.

Đồng thời, có khoảng 2,785 sinh viên đã được hỏi về chất lượng của chương trình họ đã theo học và kế hoạch sau khi tốt nghiệp.

Theo bảng xếp hạng của Design Intelligence, hai trường Cornell (hệ đại học) và Harvard (hệ sau đại học) tiếp tục đứng đầu bảng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu cho sinh viên kiến trúc khi theo học.

Tạp chí Kiến trúc – tckt.vn trân trọng giới thiệu danh sách TOP 10 chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học tốt nhất cho ngành Kiến trúc tại Mỹ năm 2017:

TOP 10 trường có chương trình đào tạo Đại học tốt nhất:

1. Đại học Cornell (Cornell University)

2.Đại học tổng hợp California tại, San Luis Obispo (California Polytechnic State University, San Luis Obispo)

3. Đại học Syracuse (Syracuse University)

4. Đại học Rice (Rice University)

5.Đại học bách khoa Virginia (Virginia Polytechnic Institute and State University)

6. University of Texas, Austin – 6. Đại học Texas tại, Austin (University of Texas, Austin)

7. Trường thiết kế Rhode Island (Rhode Island School of Design)

8. Học viện Pratt (Pratt Institute)

9. Đại học Auburn (Auburn University)

10. Học viện Kiến trúc Nam California (South California Institute of Architecture)

TOP 10 trường có chương trình đào tạo Sau đại học tốt nhất:

1. Đại học Harvard (Harvard University)

2. Đại học Cornell (Cornell University)

3. Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology)

4. Đại học Columbia (Columbia University)

5. Đại học Yale (Yale University)

6. Đại học California ,tại Berkeley (University of California, Berkeley)

7. Đại học Michigan (University of Michigan)

8. Đại học Syracuse (Syracuse University)

9. Đại học Rice (Rice University)

10. Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania)

 

An Du – Thu Vân (Biên dịch và Tổng hợp từ Architectural Record)

© Tạp chí Kiến trúc