Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

Năm 2017 đánh dấu 55 năm hình thành và phát triển của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Dù có nhiều thay đổi trong từng giai đoạn, song Viện Quy hoạch Xây dựng (QHXD) Hà Nội luôn đóng vai trò quan trọng, gắn liền với sự nghiệp quy hoạch và phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh trọng trách ngọn cờ đầu trong công tác nghiên cứu phục vụ quản lý (thông qua việc lập Quy chế, Chương trình phát triển đô thị, Tái thiết các khu tập thể cũ), ngoài quy hoạch chi tiết đã trở thành “thương hiệu”, các quy hoạch đặc thù, ít đơn vị tư vấn dám chịu trách nhiệm, đã được Viện QHXD Hà Nội triển khai như: QHC đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Quy hoạch bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ; Quy hoạch mạng lưới: Trường học, Y tế, Công sở; Thiết kế đô thị… Trong đó, QHC không gian xây dựng ngầm đô thị chưa từng được thực hiện ở Việt Nam. Lần đầu tiên, Viện mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động, với đồ án Điều chỉnh QHC Thành phố Lào Cai, và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc

 

Trong cuộc cách mạng 4.0, đón đầu sự tác động của Luật Quy hoạch, Viện QHXD Hà Nội đã chủ động thiết lập mô hình quản lý cơ sở dữ liệu 15 chuyên ngành trên không gian địa lý. Thông qua hệ thống website, bản đồ quy hoạch xây dựng, ngành – lĩnh vực, chỉ giới đường đỏ… từng bước được số hóa, cập nhật và khai thác.

2017 cũng là năm đánh dấu những bước đi vững chãi của Viện QHXD Hà Nội trên đường hội nhập quốc tế. Những hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, chương trình hay tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo như đo đạc không gian ba chiều… liên kết với các tổ chức nước ngoài, đã được triển khai một cách cụ thể, thiết thực… Đây là những công việc được đánh giá rất cao của Viện.
Ghi nhận những đóng góp của Viện, tháng 4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Viện QHXD Hà Nội. Đây là kết quả rất tự hào của một tập thể mang trong mình truyền thống sâu đậm của Thủ đô.

Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc

 

Năm 2018 sẽ đánh dấu tròn 10 năm Thủ đô mở rộng, năm bản lề của kỳ kế hoạch 5 năm 2015 – 2020, Viện QHXD Hà Nội xác định hướng đi để trở thành Viện quy hoạch hạt nhân của Vùng Thủ đô, tiệm cận trình độ các nước trong khu vực. Trọng tâm hoạt động chính của Viện trong giai đoạn này gồm:

– Ưu tiên các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tạo động lực phát triển, bảo tồn đô thị; và các loại hình đặc biệt, tiên phong như: Quy hoạch cao độ nền thích ứng với biến đổi khí hậu, quy hoạch tổng hợp đa ngành…;

– Tiếp tục ứng dụng công nghệ GIS, tiến tới, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành Thủ đô – chìa khóa bước tới “tương lai số” của Viện;

– Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế là chiến lược trọng tâm của Viện, trong xu hướng nghiên cứu chiến lược về quy hoạch hợp nhất.

Đô thị là một thực thể đa chiều, đa biến và đa nhiệm – Đặc biệt, khó khăn và thách thức đối với tầm vóc và vai trò của Thủ đô nghìn tuổi. Với bề dày truyền thống, đội ngũ có tâm và tầm, Viện QHXD Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, góp phần để Thủ đô xứng đáng là trái tim, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa dân tộc.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2017)